Επικοινωνία

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Για τη διατήρηση, παρουσίαση και προαγωγή της παραδοσιακής μουσικήςτου πολιτισμού, των τεχνών και της δια βίου εκπαίδευσης

 

Βασιλ. Βουλγαροκτόνου 23

402 00  ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Τηλέφ. 24930 23610   -   fax. 24930 25130

E-mail : laografiki@gmail.com

Υπ. Επικοινωνίας : Σαμώτας Ιωάννης , Τηλ: 6974550560 – 6974233850